top of page

מי אנחנו

הגשמת חלום, עבור מרבית מהאומנים, אינה משקפת את המעבר מחלום אל מציאות.

להיפך-
המימוש העצמי אותו אנחנו מחפשים טמון ביכולת להישאר במצב של חלימה והיצירה הגמורה,

יפה ככל שתהיה, היא אינה המטרה הסופית, אלא אבן דרך.  

אם היצירה השלמה הייתה המטרה הסופית, היינו חרדים לה, היינו חרדים שלא נצליח שוב.  
כשאנחנו שורפים או מפרקים את היצירה, אנחנו נפרדים מהחומר, אבל לא מהחלום.
כשאנחנו מוותרים עליה, אנחנו זוכים למשהו יקר יותר.
 
אנחנו מלווים אותה בעצמינו אל הסוף שלה, נותנים לה יד, ואומרים מילות פרידה.

במעמד זה אנחנו לומדים להעריך אותה, ואת מה שהיא עשתה עבורנו.

 

ואז,

לוקחים אותה צעד אחד קדימה,

אל הסוף, ומשם היא נשאפת ישר אל תוך הריאות

ומתמקמת במקום שממנו היא התחילה.

 בתוכנו.

קרן האומנות של עמותת מידברן היא הגוף המקצועי האמון על חלוקת מענקים לאמנות.
מאז הקמתה מהווה הקרן מודל למימוש החזון לעידוד יצירת מרחבים מעוררי השראה,
ותומכת בכל שנה בעשרות מיצבים המיועדים להציג במרחב הציבורי של האירוע.  


הבקשות למענקים נבחנות ע"י לקטורה מקצועית שכל חבריה פועלים בהתנדבות

 ומטרתם לסייע לחולמים.
חלק ממיצבי האמנות הללו יגיעו לערים ולמרחבים נוספים בישראל ובעולם.
 
הקרן החלה את פעילותה באירוע מידברן הראשון בשנת 2014

ועד היום תמכה בסך כולל של למעלה מ 3 מיליון ש"ח.

bottom of page