top of page
 • האם הקרן דואגת לכרטיסים לאמנים?
  מחלקת תוכן אחראית על נושא הקצאות הכרטיסים לאמנים. ניתן לפנות אליהם למייל art@midburn.org
 • אם אקבל מענק, מתי אראה את הכסף?"
  בדומה לקרנות אמנות מקבילות, כספי המענקים יועברו לחשבונות המוטבים בסיום האירוע, לאחר פינוי המיצב במלואו מהפלאייה והגשת דו”ח מסכם. בדוח המסכם יתבקשו האמנים להגיש: 3 תמונות יום ו-3 תמונות לילה של המיצב באיכות מצוינת. אישור ניכוי מס לעצמאיים. חשבונית מס - לכל סוגי העוסקים למעט שכירים. סיכום החוויה, לקחים והמלצות. חשבוניות מס על ההוצאות כפי שמפורט בקולות קוראים. לאחר העמידה בכל התנאים הקרן תעביר את המענק לחשבון הבנק של המוטב.
 • האם ניתן להגיש את הפרויקט גם לקרנות אחרות?
  אמנם קרן האמנות של מידברן הנה קרן יחידה ומיוחדת אולם איננו מגבילים פרויקטים להגיש רק אלינו, הגישו כמה שיותר! בנוסף, במידת האפשר נשמח להנגיש לחבר עם קרנות “אחיות”.
 • מה ההבדל בין קרן האמנות למחלקת תוכן?
  קרן האמנות של מידברן מתמקדת בפיתוח מהות ותוכן תוך מינוף העשיה האמנותית באמצעות מענקים כספיים. הקרן קובעת את הקריטריונים לקבלת המענקים, מדרגת ומתקצבת את הבקשות במסגרת המשאבים העומדים לרשותה ובהשוואה בין הפרויקטים השונים. מחלקת תוכן (לשעבר מח' אמנות) של מידברן עומדת בקשר עם הפרויקטים השונים במהלך התהליך היצירה ובמהלך אירוע מידברן (הקמה / האירוע עצמו / פירוק / קיפול) תוך מתן מענה (אנושי, טכני ולוגיסטי) לצוותים השונים תוך מיקום שלהם על הפלאייה (מרחב האמנות שנמצא בלב אירוע מידברן).
 • כיצד מגישים בקשה למענק?
  בקשה למענק מגישים, דרך לינק בקול קורא, במועדים המפורסמים באמצעות טופס הגשה ייעודי .
 • 2023 מה גודל המענקים שהקרן נותנת?
  מגישי הבקשה יבחרו את גובה המענק שהיו רוצים בהתאם למדרגות: 70,000 ש"ח - שני מענקים (מיצבים מרכזיים)* 30,000 ש"ח - שלושה מענקים 20,000 ש"ח - חמישה מענקים 10,000 ש"ח - עשרה מענקים 5,000 ש"ח - תשעה מענקים
 • ואם אני רוצה לבנות מיצב אמנות במחנה שלי?
  זה נהדר ואנו מאוד נשמח! השנה הקרן לאמנות לא מממנת שום אמנות שאינה בפלאיה. ניסינו לממן אמנות במחנות במשך שנתיים וגילינו שזה לא הביא לאמנות טובה יותר, ולקחנו כסף מאמנות שיכולה לשמש לפלייה
 • מאיפה מגיעים משאבי הקרן?
  משאבי הקרן מגיעים מכרטיסי המשתתפים מהאירוע וכן מאירוע הגאלה השנתי של קרן האמנות ועמותת מידברן. בנוסף פועלים במשך השנה על מנת לייצר אירועי גיוס כספים שונים, בנוסף למאמצי גיוס ממוסדות.
 • אמגד! איך מתחילים למלא הכל?
  קודם כל, בלי לחץ. יש לקחת בחשבון שרוב המוחלט של הפרטים שצריך למלא, הם נושאים שכדאי שתושקע בהם מחשבה עכשיו אם אתם באמת רוצים להביא אמנות לאירוע מידברן. זה בסדר אם אין עדיין תשובות להכל, אנחנו יודעים שעבור הרבה פרויקטים זו רק ההתחלה. אנו ממליצים לקרוא את 'המדריך המלא ליצירת אמנות למידברן' לבוא לאחד המפגשים הפתוחים שמפורסמים בקבוצות האמנים, באתר הקרן ואתר מידברן.
 • מי בקרן?
  הקרן מורכבת מחברי הלקטורה (הועדה המקצועית שבוחנת את הבקשות), אנשי תפעול, כספים ויו"ר. הקרן. הקרן כולה מתופעלת ומנוהלת בהתנדבות מלאה! לרשימת המתנדבים לחץ כאן
 • איך עובד תהליך קבלת ההחלטות של הקרן?
  לאחר שאנו מרכזים את כל ההגשות לקרן, כל חבר לקטורה (הועדה המקצועית) עובר עליהן באופן אישי ולאחר מכן אנו מתכנסים למשך יום / יומיים (או עד שיוצא עשן לבן) בכדי לעבור על כל הפרויקטים ולדרג אותם לפי הקווים המנחים שגובשו (בהסתמך על קרנות מקבילות לאמנות עכשווית, הקרן של ברנינג מן ואירועים אזוריים אחרים ברשת הקהילות של ברנינג מן) בהתאם לדירוג זה אנו מחלקים את משאבי הקרן כשאנו עושים כמיטב יכולתנו לתמוך ולאזן בין הפרויקטים השונים והצרכים השונים הנדרשים להם.
 • יש כאלה שאומרות/ים שהגודל הוא מה שקובע - מהי הפרספקטיבה של הקרן?
  כן, לפרויקטים בקנה מידה גדול ישנה לעיתים עוצמה גדולה יותר וזהו גם אחד מיתרונות מידברן – היכולת להכיל מיצבים גדולים, שבמרבית הגלריות לא היו עוברים את הדלת, יחד עם זאת אנו יודעים שלעתים פרח קטנטן או “אבן חן” שלפתע נגלית לנו באמצע המדבר יכולים להיות בעלי משמעות גדולה יותר ממיצבי ענק.
 • מה מכסה המענק ועל מה לא ניתן לקבל מענק?
  המענקים מכסים חומרי גלם, עבודת הייצור של חומרי הגלם, מתכלים (מקדחים, מסוריות וכד') ושינוע. לא ניתן לקבל מענק על שכר עבודה (לא של האמן ולא של בעלי מקצוע) ואש"ל, רכישה של כלי עבודה, אוכל לצוות, תקציב למסיבות/גיוסי כספים, רכישה של ציוד קבוע וכד'.

שאלות ותשובות

bottom of page