top of page
burning_edited.jpg
צילום: אילנית תורג'מן

קרן האמנות של עמותת מידברן מזמינה אמנים להגיש בקשות למענקי פרפורמנס למידברן 2022

מהו אותו מניע ומנוע התשוקה שמאפשר את האנרגיה לרטט, גילגול, דילוג, שעטה או טיסה - גורם לאנשים לעלות לרגל או לרדת לתחתית השאול.

הכל זז, הכל נע - אבל לאיפה, איך, מדוע עם מי ולאן ?

 

מה בין תנועה אישית פנימית מהירה או איטי, לתנועה בין ועם אנשים או לתנועה קבוצתית (שאולי אפילו תהפוך לתנועה חברתית) -

האם זאת תנועה מקומית (אולי של אובייקט שמרים את הצופה או לפחות מרומם את רוחו), שיירה, תהלוכה, נחיל -

האם הם בשוטטות, טיול או מנוסה מה הם רוצים להפגין שראוי וטוב בחברה ומה זקוק לשיפור ושינוי ? 


אז אחרי שהצלחנו להגיד באנגלית את המילה ״פרפורמנס״ - (מיצג בעברית) למה בדיוק הכוונה?
מכיוון שגם אנחנו לא סגורים על זה, הלכנו לשאול וקיבלנו את התשובה הבאה:

 

מיצג הוא מופע המשלב מדיות שונות מתחום אמנות הבמה, כגון תיאטרון ומחול, לבין תחומים באמנות החזותית כגון פיסול, קולנוע וכו'.

המיצג התפתח במקביל לאמנות הפלסטית במחצית השנייה של המאה ה-20 וכחלק ממנה,

פעמים רבות נתפש המיצג כביטוי של אוונגרד אמנותי המערב בין התחומים השונים ללא היררכיה.

המונח העברי "מיצג" הוצע בשנת 1976 על ידי ד"ר גדעון עפרת כתרגום למונח הלועזי "Performance Art"

 

 

למה משמש המענק?
האתוס של תרבות ברנינגמן ומידברן הוא לאפשר.
מטרת המענק אם כן היא לאפשר לכם לממש את חלום מיצג הפרפורמנס שלכם.

אז אם אתם מלהטטות במשורי בנזין , בולעי נורות, עושים מופע טיסו על גלילי נייר טואלט או כל מופע אמנתי אחר,

אתן ואתם מוזמנים להמשיך לקרוא את כל המידע פה ובסיום למלא את הטופס .

דגשים חשובים לתכנון היצירה:

 • אנחנו בתקופה של חוסר יציבות מדינית, ביטחונית, חברתית ובריאותית, ולכן יש להיערך לכך שהתשובות מהקרן (שמהוות התחייבות כספית) יגיעו בשלבים מאוחרים יחסית. אנחנו ממליצים לאמנים לעשות את ההכנות האפשריות (גיבוש צוות, תכניות, כתב כמויות, ספקים וכו') על מנת שיוכלו לנצל את זמן הבניה בצורה האופטימלית ביותר. 

 • אנחנו חוזרים וממליצים לא לבצע רכש והתחייבויות כספיות עד לקבלת מייל אישי המאשר באופן רשמי זכאות למענק.

 • הקצאות כידוע, יינתנו לאמנים והצוותים שלהם כמו בכל ברן. אתם מתבקשים לעדכן בטופס ההגשה מספר הגיוני של חברי צוות ביחס לגודל ומורכבות היצירה. מח' תוכן אחראית על נושא ההקצאות, עם זאת הקרן תמליץ על מספר הגיוני במידה ותתקבל בקשה מוגזמת.

פרק 1 - אופי המענקים

1. המענקים יהיו בסכומים קבועים וידועים מראש כפי שהם מפורסמים במסמך זה. 

בדרך זו אנו מעוניינים לעודד את האמנים ליצור מתוך בטחון כלכלי ותכנון תקציבי ריאלי. 

​א. מגיש הבקשה יבחר את גובה המענק שהוא רוצה בהתאם למדרגות שנקבעו.

מדרגת המענק אינה יכולה להיות גבוהה יותר מסה"כ ההוצאות הצפויות שזכאיות להחזר כפי שמפורט בסעיף 2 ב'. הזכאות למענקים תיקבע ע"פ הציון הסופי הגבוה ביותר בסדר יורד, בהתאם לנוהל הדירוג והקריטריונים כפי שמפורט בפרק 2 (קריטריונים לקבלת מענקים).


ב. בקשה שלא קיבלה מספיק נקודות במדרגת המענק שהוגשה, תעבור אוטומטית לבחינה למדרגה נמוכה יותר, בתנאי שיש עודף מענקים ביחס לביקוש.

בכל מקרה בקשה שלא עברה את סף המינימום (76 נקודות) לא תהיה זכאית למענק.

ג. סה"כ המענקים בקול קורא זה הינו 6,000 ש"ח ע"פ הפירוט הבא:

 

 • מענק אחד בגובה 2,000 ש"ח

 • מענק אחד בגובה 4,000 ש"ח

 

2. הקרן בחרה לחבור לתמה השנה, ובהתאם לכך תינתן עדיפות ליצירות חדשות על פני אלה שכבר היו בפלאיה בשנים עברו.

3. מענקים כהחזר הוצאות בלבד
בהתאם לדרישת רשם העמותות ותקנות רשות המסים, המענקים יינתנו אך ורק כנגד חשבוניות מס ובהתאם לפריטים הזכאים להחזר הוצאות.

נא לקרוא טוב טוב את הסעיף הזה על מנת למנוע אי נעימויות בהמשך.

 

א. החזרי הוצאות כן יינתנו על 

 • רכישת חומרי גלם ו/או עבודת הייצור של חומרי הגלם 

 • מתכלים 

 • השכרת מחשבים, מקרנים, כלי עבודה וכד' הקשורה לתוכן בלבד.

 • הובלה ושינוע

 • מהנדס בטיחות או כל אישור רגולטורי שיידרש ע"י ההפקה ויהיה באחריות מגיש הבקשה.

ב. החזרי הוצאות לא יינתנו על 

 • רכישה ו/או השכרת כלי תחבורה לרבות אופניים. 

 • רכישת מחשבים, מקרנים וכל מיכשור או ציוד קבע

 • כח אדם, שכר עבודה לאמנים ו/או בעלי מקצוע וכיו"ב

 • אש"ל

 • תקציב למסיבות/גיוסי כספים

4. דרישות רשם העמותות ורשות המסים

א. אנשים פרטיים  - יגישו רק את הקבלות על ההוצאות. כל הקבלות חייבות להיות לכבוד עמותת מידברן.

כל שם אחר לא יהיה קביל ולא תוכלו לקבל החזר על ההוצאה הזו.
יש לשמור את קבלות המקור ולשלוח אותן, בדואר לכתובת שתימסר בהמשך. ניסינו לחסוך את זה, אבל זה ממש חוק ברזל של המיסוי בישראל.

 

ב. עוסק מורשה/חברה בע"מ - יגישו חשבונית מס אחת לכבוד מידברן על סה"כ ההחזר מגובה בהעתקי הקבלות (צילום יספיק).

כל הקבלות חייבות להיות לכבוד שם החברה או העוסק מורשה. כל שם אחר לא יהיה קביל ולא תוכלו לקבל החזר על ההוצאה הזו.

בנוסף יש להגיש ניכוי מס במקור + ניהול ספרים.

5. השינויים הרבים וההקלות ידרשו מהאמנים לדייק מאוד את בניית התקציב שמוגש לקרן.

הגשת תקציב מנופח תיפגע בניקוד הסופי של המיצב ובסיכויו לקבל מענק.

6. אחת ממטרות הקרן היא לאפשר לכמה שיותר יוצרים לקבל מענקים ובכך ליצור את גלריית האמנות הייחודית של מידברן.

כלקח משנים קודמות, אנחנו מאושרים לחלוק אתכם את 'כיצד להגיש בקשת מענק לקרן האמנות'. תודה ענקית לעדן אוריון!

המסמך הינו פורמט של בקשה למענק (ללא החלקים החלק האדמיניסטרטיבי כמו פרטים אישיים, אנשי קשר וכד') 

כשלכל שאלה בטופס ישנן 3 תשובות מצויינות שנלקחו מטפסים שהוגשו בעבר. אנחנו ממליצים מאוד לקרוא את כולו.

7. טופס ההגשה בקול קורא זה מיועד למיצבים, מיזזים, רכבי אמנות, פרפורמנס וכולל את הגשת האמנות למחלקת תוכן, הגשת תיק הבטיחות ובקשת המענק מקרן האמנות. מה שהיה פעם 2-3 טפסים שונים - אוחד לאחד.


פרק 2 - קריטריונים לקבלת מענקים


1. חזון (25 נקודות)
2. אינטראקטיביות, נראות וזיקה קהילתית (25 נקודות)
3. תקציב והתנהלות פיננסית (25 נקודות)
4. פוטנציאל מימוש (25 נקודות)

סף המינימום לזכאות יהיה 76 נקודות על מנת להבטיח, שכל ארבעת הסעיפים יקבלו יחס כלשהו בתהליך התכנון.  

1. חזון (25 נק') - מהי האמת שבוערת בך?
מבט צופה פני עתיד. החזון שעומד בבסיס היצירה צריך לשמר מתח ניגודי בין פשטות (מובן לכל) להשראה (מאפשר אימוץ נרחב ומספק הנעה).

החזון הוא בגדר רעיון מארגן ומחולל ממנו מתחיל תהליך היצירה. על החזון לתאר את הרעיון, התפיסות הערכיות, פילוסופיות, אמנותיות וחברתיות.

** ניקוד מלא לסעיף זה יינתן להצגת חזון שמצביע על חיבור לאמת כלשהי שבוערת בך.

2. אינטראקטיביות, נראות וזיקה קהילתית (25 נק') - תארו את המפגש שאתם שואפים ליצור עם המשתתפים.
אמנות אינטראקטיבית מכנסת סביבה חברה. היא מחוללת תפקידים. היא קוראת לנקיטת פעולות.

היא מפנה את תשומת הלב אל העולם שמקיף אותנו. האמנות שנוצרת במידברן מייצרת מרחב חווייתי בו משתתפי האירוע הופכים לפעילים בתהליך היצירתי שלכםן, ובכך - לשותפים ליצירה. מימוש מקסימלי של יצירה אינטראקטיבית יושלם כתוצאה מהמעורבות של המשתתפים.
אנו מאתגרות אתכן ליצור משהו שיעורר השראה, יקרא למעורבות, יניע להשתתפות, יציף שאלות, יבלבל, ישעשע, יפתה, יפתיע, יחולל, יסעיר וככלל -

ישפיע על המשתתפים באירוע. 

נראות
ישנם לכל הפחות שני זמני הצגה שונים מאוד בחוויה במידברן - היום והלילה. לכל אחד חוקים משלו.

מתבקש לתת מחשבה לנראות ולתרומה שלו לפלאייה ולשמירה על סביבה בטוחה גם במשך היום באור השמש וגם בלילה בעזרת תאורה.
 

מה החוויה שאתם שואפים ליצור אצל המשתתפים?


** ניקוד מלא עבור סעיף זה יינתן עבור יצירה שהתייחסה לכלל המרכיבים והביאה לי ביטוי את החזון. זה לא אומר שכל המרכיבים צריכים להיות דומיננטיים במידה שווה אך יש להתייחס בהצעה לכלל המימדים. במידה והיצירה לא באה לידי ביטוי בכלל המימדים רצוי להתייחס להעדר של המרכיב מסוים כחלק מהיצירה. 

3. תקציב והתנהלות פיננסית (25 נק')
 
תקציב
האמן יתבקש להגיש תקציב מפורט לאחר קבלת הצעות מספקים. התקציב צריך להציג נתונים ריאליים, ולהיות תואם לפירוט הטכני שהוגש.

ראוי לציין כי פרויקט שלא יגיש מסמך תקציב מפורט בהתאם לפורמט הקיים - לא ייבחן. 
יש להותיר מחוץ לתקציב את הדברים הבאים: שכר עבודה (לא של האמן ולא של בעלי מקצוע) ואש"ל, רכישה של כלי עבודה, אוכל לצוות ותקציב למסיבות/גיוסי כספים. 
יש לכלול בתקציב חומרי גלם, עבודת הייצור של חומרי הגלם,  מתכלים (מקדחים, מסוריות וכד') ושינוע המיצב.


התנהלות פיננסית
התנהלות פיננסית היא הבחינה עד כמה הצוות מוכן ומבין את המשמעויות הכלכליות.

בסעיף זה תבחן היכולת של הצוות לגייס את המשאבים הנדרשים להעמדת הפרפורמנס גם מבחינת נזילות תקציבית (באם תינתן מענק, זו תגיע רק כחודשים לאחר האירוע ולאחר העמידה בכל התנאים) וגם היכולת לגייס כספים נוספים במידה ונדרש.

ניתן להגיש בקשה למענק כאשר התקציב עומד על גובה המענק או שהתקציב המוגש גבוה מגובה המענק וישנה יכולת מוכחת להשלמת התקציב באמצעים עצמאיים. 


**ניקוד מלא יינתן עבור תקציב והתנהלות פיננסית מפורטות וריאליות. ״the Playa will provide״ לא תופס ללא הסתמכות עצמית רדיקלית מוכחת.

4. פוטנציאל מימוש (25 נק')
סעיף זה מתייחס לשלושה רבדים:
א. צוות - היכולות הספציפיות של הצוות והרקע הרלוונטי להעמדת הפרפורמנס. מובן שבשלב ראשוני של הגשת הבקשה למענק יהיו צוותים שחסר בהם יכולות מסיימות, ועל כן יש להעיד על היכולות החסרות ועל התכניות לגייס אנשים נוספים. 


ב. תכנית - התכנית הכללית של כיצד יהפוך הפרויקט מרעיון לפרפורמנס חי. כאן ייבחנו לעומק תכניות הבנייה, ההקמה, השינוע, הפירוק והחשל"ש. יש לצרף שירטוטים, הדמיות ובחירת חומרים. נא להתייחס לאתגרים ולשאלות שעדין אין להם פיתרון.


ג. גאנט - מהו לוח הזמנים של הפרויקט?  לאירוע מידברן ישנו תזמון ספציפי וחשוב לנו שצוותי האמנות יעמדו בו. צוות שיודע למפות ולפרט מראש את המשימות שלו ומתי כל משימה אמורה להתבצע - הוא צוות שהסיכוי שלו להגיע לאירוע ולמרחב האמנות בעיר (פלאייה- Playa) עם היצירה שתכנן הוא גבוה בהרבה.
** ניקוד מלא יינתן עבור הגשה שתתייחס לכל המרכיבים הכרוכים בתכנון והוצאה לפועל כמפורט לעיל. 
 


פרק 3 - תהליך העבודה עם הקרן ומח' תוכן

30/5/21 - פרסום קול קורא ללא פתיחת הגשות.
5/6/21 - בשעה 19:30 מפגש עבודה לאמנים עם נציגי הקרן בשיטת קבוצות דיון. המפגש יתקיים בלאונג׳ פרטי ברחוב וולפסון 35, ת״א (שכונת פלורנטין).
6/6/21 - פתיחת טופס רישום הכולל את בקשת המענק.

TBD - מפגש עבודה לאמנים עם נציגי הקרן.
6/7/21 - מועד אחרון להגשת בקשות למענקים ורישום אמנות לאירוע. כל התהליך מבוצע דרך טופס בקשת מענק שהוא חלק בלתי נפרד מטופס רישום האמנות
. במועד זה ינעל הטופס לפתיחה ועדכונים עד ל 18/7/21 .
18/7/21 - הודעות (במייל) לכלל הבקשות על קבלה או אי קבלת מענק.
TBD - חתימה על הסכמים עם העמותה. באחריות מח' תוכן (פרטים נוספים יפורסמו בהמשך). 

15/11/21 - דד ליין ראשון להגשת דוח סיכום (לינק יישלח בהמשך) כולל מסמכי מס כפי שנדרש בחוק.

העברת המענק לחשבון המוטב לא יאוחר מה 15/12/21 (בתנאי שהוגשו כל המסמכים הנדרשים).
15/12/21 - דד ליין אחרון להגשת דוח סיכום (לינק יישלח בהמשך) כולל מסמכי מס
כפי שנדרש בחוק.

העברת המענק לחשבון המוטב לא יאוחר מה 15/1/22 (בתנאי שהוגשו כל המסמכים הנדרשים).

 

*** בהתאם לדרישת רשם העמותות ידרשו המוטבים להצהיר על כל קרבה משפחתית שיש בינם לבין עובדים בשכר ומנהלי העמותה.
 

פרק 4 - דרכי תקשורת
מערך התקשורת בכל תחום האמנות הינו באחריות וניהול של מחלקת תוכן באמצעות צוות המלאכיות הנפלאות.
הקרן תהיה בקשר שוטף עם צוות המלאכיות.

bottom of page