top of page

מיזם 'עיר פוגשת מדבר'

עיר פוגשת מדבר הינו מיזם חברתי-תרבותי-אורבני המחבר בין המרחבים הציבוריים לאמנות ולביטוי אמנותי שמקורם באירועי מידברן.

ייחודו של האירוע הוא באמנות שממלאה את העיר, דרך הביטוי המשמעותית של חברי הקהילה המיישמת את האופן שבו

חברה מגדירה את המרחב בו היא מתקיימת.

האמנות הברנרית מבשרת את עידן היצירה הקולקטיבית - אמנות הנוצרת על ידי קבוצות היוצרות קהילות.

בכל שנה נוצרות עבור אירוע מידברן יצירות אמנות מקוריות העשויות מחומרים שונים ושניתן להעביר אותם למרחב הציבורי בישראל להצבת קבע,

לרווחת תושבים וקהלים חדשים.

 

מטרות המיזם:

 • לעודד נוכחות והנגשה של אמנות ברנרית במרחבים אזרחיים וציבוריים, במטרה לעורר השראה

 • לטפח התהוותן של קהילות מקומיות, לקדם השתתפות של תושבים ביצירת קהילות ועיצוב סביבת חייהם באמצעות שיח האמנותי,חיבור בין אדם למרחב, יוזמה, אחריות ויצירתיות.

 • לעודד שיתופי פעולה ויזמויות יצירתיות המאפשרים לאמנים ומייקרים מרחבי פעולה יצירתיים ברוח עשרת העקרונות.

 • להנגיש יצירה מקורית איכותית למרחב הציבורי באמצעות שילוב אמנות שמקורה באירועי מידברן

 • לחזק את מעמד האמן היוצר והאמנות הברנרית ולקדם את חזון עמותת מידברן: 'לעודד וליצור מרחבים חווייתיים מבוססי השתתפות, המעוררים השראה ומניעים להתפתחות חברתית, סביבתית ותרבותית'.

 

מידברן פועלת למען השארת חותם על החברה הישראלית דרך תרבות, אמנות, פיתוח יזמויות חברתיות ואחריות סביבתית.

המיזם מאפשר הזדמנות נדירה להצבה מחודשת של מיצבי אמנות שנבנו לתקופה קצרה ומוגבלת בקונטקסט מסויים,

להמריץ את השיח הציבורי ולעורר דיון בנושא אמנות ייחודית וחדשנית בעלת אמירה קהילתית - קולקטיבית,

בה אנשים משקיעים בה חודשים ובהתנדבות, עיסוק בשאלה מיהו אמן והתייחסות למערכת הקשרים והדינמיקה בין אנשים ומקום,

מתוך שאיפה לקדם תרבות, יזמות יצירתית וקהילה אזרחית מתקדמת באמצעות השתתפות תרבותית.

לפרטים נוספים: irmidbar@gmail.com

פרויקטים קיימים:

 • REFLECTOPUS של האמן עוזי מדן – באי שבאגם דימונה (בתמיכת מפעל הפיס)

 • העץ הנדיב של האמן נועם טולדו – בקהילת מוסללה, ירושלים (בתמיכת מפעל הפיס)

 • הופו – של האמנים ניב ויהל – מדרשת בן גוריון (תרומה של האמן וקרן האמנות של מידברן)

 • HOME – של האמנית רוני קנטור – בית שנטי במדבר (תרומה של האמן)

 • ספספלי הפלנטות – של עדן אוריון – ביישוב משגב  (תרומה של האמן)

 • רמפת השמש של ריק מוניץ, חולקה לארבעה יישובים (בתמיכת גופים פרטיים מאוסטרליה)

 • הפוזיטיב ריאקטור של אסף אלוש וקבוצת יוצרים במועצה האיזורית רמת נגב ובתמיכתה.

 • מסע של סימונה דה לוריא ולימור וייס נתרם באמצעות האמנים למרכז הימי באשדוד.

bottom of page