top of page

2/3/2019 - עדכון חשוב בקול קורא:

עקב חוסר הודאות בנוגע לקיום האירוע ביוני 2019,

קרן האמנות מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת מענקים נדחה עד להודעה חדשה.

---------------------------------------------------------------------------------------

קרן האמנות של עמותת מידברן מזמינה אמנים ויוצרים להגיש בקשות למענקי אמנות למידברן 2019


עמותת מידברן, באמצעות קרן האמנות, שמה לעצמה למטרה לעודד ולקדם אמנות ייחודית ורב תחומית. 
הקרן פועלת להניע ולאפשר לכל אדם וקבוצת אנשים הרוצים ליצור אמנות שוברת מוסכמות, ללא גבולות ומגבלות – אמנות פורצת דרך

שאינה מושפעת מנורמות חברתיות או משיקולים מסחריים ומביאה לידי ביטוי את השקפת האמן באופן חף מהשפעות.
אנחנו גאים לקחת חלק בגלריית האמנות הגדולה בישראל ואחת הגדולות בעולם.

פרק 1 - אופי המענקים
שני שינויים משמעותיים יתקיימו השנה בפעם הראשונה:

1. המענקים יהיו בסכומים קבועים וידועים מראש כפי שהם מפורסמים במסמך זה. בדרך זו אנו מעוניינים לעודד את האמנים ליצור מתוך בטחון כלכלי ותכנון      תקציבי ריאלי. שינוי זה הינו חלק מהצהרה כוללת של העמותה על שינוי כיוון מגדילה להעמקה.

​א. מגיש הבקשה יבחר את גובה המענק שהוא רוצה בהתאם למדרגות שנקבעו. מדרגת המענק אינה יכולה להיות גבוהה יותר מתקציב המיצב. הזכאות למענקים תיקבע ע"פ הציון הסופי הגבוה ביותר בסדר יורד, בהתאם לנוהל הניקוד והקריטריונים כפי שמפורט בפרק 2 (קריטריונים לקבלת מענקים).


ב. בקשה שלא קיבלה מספיק נקודות במדרגת המענק שהוגשה, תעבור אוטומטית לבחינה למדרגה נמוכה יותר, בתנאי שיש עודף מענקים ביחס לביקוש. בכל מקרה בקשה שלא עברה את סף המינימום (76 נקודות) לא תהיה זכאית למענק.

ג. סך של 60 מענקים בקול קורא זה בסכום כולל של 280,000 ש"ח ע"פ הפירוט הבא:

 

  • 20 מענקים בגובה 1,000 ש"ח

  • 18 מענקים בגובה 2,500 ש"ח

  • 10 מענקים בגובה 5,000 ש"ח

  • 5 מענקים בגובה 7,000 ש"ח

  • 3 מענקים בגובה 10,000 ש"ח

  • 2 מענקים בגובה 20,000 ש"ח

  • 2 מענקים בגובה 30,000 ש"ח

 


2. סעיף זה בוטל עקב העדכון המפורט בראש הדף

 


פרק 2 - קריטריונים לקבלת מענקים


1. חזון (25 נקודות)
2. אינטראקטיביות, נראות וזיקה קהילתית (25 נקודות)
3. תקציב והתנהלות פיננסית (25 נקודות)
4. פוטנציאל מימוש (25 נקודות)

סף המינימום לזכאות יהיה 76 נקודות על מנת להבטיח, שכל ארבעת הסעיפים יקבלו יחס כלשהו בתהליך התכנון.  

1. חזון (25 נק')
מבט צופה פני עתיד. החזון שעומד בבסיס היצירה צריך לשמר מתח ניגודי בין פשטות (מובן לכל) להשראה (מאפשר אימוץ נרחב ומספק הנעה).

החזון הוא בגדר רעיון מארגן ומחולל ממנו מתחיל תהליך היצירה. על החזון לתאר את הרעיון, התפיסות הערכיות, פילוסופיות, אמנותיות וחברתיות.

החזון הוא הביטוי לקונספט- הרעיון הכללי שעומד מאחורי היצירה. 
** ניקוד מלא לסעיף זה יינתן להצגת חזון שמצביע על חיבור לאמת כלשהי שבוערת בך.

2. אינטראקטיביות, נראות וזיקה קהילתית (25 נק')
אמנות אינטראקטיבית מכנסת סביבה חברה. היא מחוללת תפקידים. היא קוראת לנקיטת פעולות. היא מפנה את תשומת הלב אל העולם שמקיף אותנו. האמנות שנוצרת במידברן הופכת את המשתתפים לתורמים פעילים בתהליך היצירתי שלכםן, ובכך - לשותפים ליצירה. מימוש מקסימלי של יצירה אינטראקטיבית יושלם כתוצאה מהמעורבות של המשתתפים.
אנו מאתגרות אתכן ליצור משהו שיעורר השראה, יקרא למעורבות, יניע להשתתפות, יציף שאלות, יבלבל, ישעשע, יפתה, יפתיע, יחולל, יסעיר וככלל -

ישפיע על חברי הקהילה המשתתפים באירוע. 
שיתוף הקהילה והאינטרקטיביות יכולה לבוא לידי ביטוי בשלב הפיתוח ו/או בניה ו/או בתצוגה. 

נראות
ישנם לכל הפחות שני זמני הצגה שונים מאוד בחוויה במידברן - היום והלילה. לכל אחד חוקים משלו. על מיצב לתת מחשבה לנראות המיצב ולתרומה שלו לפלאייה גם במשך היום באור השמש וגם בלילה בעזרת תאורה.
מה החוויה שאתם שואפים ליצור אצל המשתתפים?


** ניקוד מלא עבור סעיף זה יינתן עבור יצירה שהתייחסה לכלל המרכיבים והביאה לי ביטוי את החזון. זה לא אומר שכל המרכיבים צריכים להיות דומיננטיים במידה שווה אך יש להתייחס בהצעה לכלל המימדים. במידה והיצירה לא באה לידי ביטוי בכלל המימדים רצוי להתייחס להעדר של המרכיב מסוים כחלק מהיצירה. 

3. תקציב והתנהלות פיננסית (25 נק')
 
תקציב
האמן יתבקש להגיש תקציב מפורט לאחר קבלת הצעות מספקים. התקציב צריך להציג נתוני מינימום ריאליים, ולהיות תואם לפירוט הטכני שהוגש.

ראוי לציין כי פרויקט שלא יגיש מסמך תקציב מפורט בהתאם לפורמט הקיים, לא ייבחן. 
יש להותיר מחוץ לתקציב את הדברים הבאים: שכר עבודה (לא של האמן ולא של בעלי מקצוע) ואש"ל, רכישה של כלי עבודה, אוכל לצוות, תקציב למסיבות/גיוסי כספים, השכרת חלל או אזורי עבודה. 
יש לכלול בתקציב חומרי גלם, עבודת הייצור של חומרי הגלם,  מתכלים (מקדחים, מסוריות וכד') ושינוע המיצב.


התנהלות פיננסית
התנהלות פיננסית היא הבחינה עד כמה הצוות מוכן ומבין את המשמעויות הכלכליות של הבאת מיצב לפלאייה.

בסעיף זה תבחן היכולת של הצוות לגייס את המשאבים הנדרשים להעמדת המיצב גם מבחינת נזילות תקציבית (באם תינתן מלגה, זו תגיע רק כחודשים לאחר האירוע ולאחר העמידה בכל התנאים) וגם היכולת לגייס כספים נוספים במידה ונדרש.

הקרן תבחן גם את השימוש במוצרים ממוחזרים ושיטות יעילות לניצול משאבים. ניתן להגיש בקשה למענק כאשר התקציב עומד על גובה המענק או שהתקציב המוגש גבוה מגובה המענק וישנה יכולת מוכחת להשלמת התקציב באמצעים עצמאיים. 
**ניקוד מלא יינתן עבור תקציב והתנהלות פיננסית מפורטות וריאליות. ״the Playa will provide״ לא תופס ללא הסתמכות עצמית רדיקלית מוכחת.

4. פוטנציאל מימוש (25 נק')
סעיף זה מתייחס לשלושה רבדים:
א. היכולות הספציפיות של הצוות והרקע הרלוונטי לצורך בניית המיצב הספציפי. מובן שבשלב ראשוני של הגשת הבקשה למלגה יהיו צוותים שחסר בהם יכולות מסיימות, ועל כן יש להעיד על היכולות החסרות ועל התכניות לגייס אנשים נוספים. 


ב. התכנית הכללית של כיצד יהפוך הפרויקט מרעיון למיצב מוגמר כולל התייחסות לסיום וקיפול המיצב. כאן ייבחנו לעומק תכניות הבנייה, ההקמה, השינוע, הפירוק והחשל"ש. יש לצרף שירטוטים, הדמיות, בחירת חומרים. נא להתייחס לאתגרים ולשאלות שעדין אין להם פיתרון.


ג. הגאנט- מהו לוח הזמנים של הפרויקט - לאירוע מידברן ישנו תזמון ספציפי וחשוב לנו שצוותי האמנות יעמדו בו. צוות שיודע לפרוש ולפרט מראש את המשימות שלו ומתי כל משימה אמורה להתבצע הוא צוות שהסיכוי שלו להגיע לאירוע ולמרחב האמנות בעיר (פלאייה- Playa) עם היצירה שתכנן הוא גבוה בהרבה.
** ניקוד מלא יינתן עבור הגשה שתתייחס לכל המרכיבים הכרוכים בתכנון והוצאה לפועל כמפורט לעיל. 
 


פרק 3 - תהליך העבודה עם הקרן ולוחות זמנים

03/2/2019 - פרסום קול קורא למענקי אמנות
11/2/2019 - מפגש עבודה מס' 1 עם נציגי הקרן בשיטת קבוצות דיון. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
25/2/2019 - מפגש עבודה מס' 2 עם נציגי הקרן בשיטת קבוצות דיון. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
04/3/2019 - מועד אחרון להגשת בקשות למענקים. כל הליך הבקשות מבוצע דרך
מערכת החלומות. במועד זה תינעל מערכת החלומות לעדכונים עד ל 19/3 .
22/3/2019 - הודעות (במייל) לכלל הבקשות על קבלה או אי קבלת מענק.
TBD - חתימה על הסכמים עם העמותה. באחריות מח' אמנות (פרטים נוספים יפורסמו בהמשך). 
במהלך האירוע - נציגי הקרן יקיימו סיורים בשטח הפלאיה וייבחנו התאמה בין התכנית שהוגשה לתוצר בפועל. עיקרי הבדיקה תעשה ברמת מידות המיצב, חומרי הגלם והניראות.
15/6/2019 - דד ליין ראשון להגשת
דוח סיכום כולל קבלות על הוצאות, תקציב תכנון מול ביצוע ומסמכי מס כפי שנדרש בחוק. העברת המענק לחשבון המוטב לא יאוחר מה 15/7/2019 (בתנאי שהוגשו כל המסמכים הנדרשים).
15/7/2019 - דד ליין שני להגשת דוח
סיכום כולל כולל קבלות על הוצאות, תקציב תכנון מול ביצוע ומסמכי מס כפי שנדרש בחוק. העברת המענק לחשבון המוטב לא יאוחר מה 15/8/2019 (בתנאי שהוגשו כל המסמכים הנדרשים).
15/8/2019 - דד ליין שלישי להגשת
דוח סיכום כולל
קבלות על הוצאות, תקציב תכנון מול ביצוע ומסמכי מס כפי שנדרש בחוק. העברת המענק לחשבון המוטב לא יאוחר מה  15/09/19(בתנאי שהוגשו כל המסמכים הנדרשים).

פרק 4 - דרכי תקשורת
מערך התקשורת בכל תחום האמנות הינו באחריות וניהול של מחלקת אמנות באמצעות צוות המלאכיות הנפלאות.
הקרן תהיה בקשר שוטף עם צוות המלאכיות.

bottom of page