top of page
13528806_2050143211878529_31349612434883

קרן האמנות של עמותת מידברן מזמינה אמנים ויוצרים להגיש בקשות למענקי אמנות במרחב המארח של מחנות נושא למידברן 2021

כל מחנה הוא קבוצת אנשים חולמים.
לכל חלום - יש מראה.
האמנות שנבנית במרחב המארח - היא המראה של החלום.
והמראה מזמן אותנו, מאפשר לנו...
לקחת חלק, להשתתף בחלום.
 
כשאנו עוברים ליד מחנה, וכבר במבט החטוף פנימה, מהדהד לו הקסם.

לכל חלום שנרקם יש מרקם, צבע, מסה, מבנה.
מהדהד וקורא לנו להתארח.
 
השנה, בפעם הראשונה, קרן האמנות לוקחת חלק ומשתתפת בחלום האמנות במרחב המארח.
אנו מזמינים מחנות המעוניינים להגיש מיצבים, בשפת החלום שלהם.
מיצבים שמייצרים אינטראקציה, ומעבים ומעמיקים את  קסם ההשתתפות.

פרק א'
מטרות הפיילוט

עמותת מידברן, באמצעות קרן האמנות ומחלקת תוכן, שמו לעצמן למטרה לתמוך במחנות המבקשים להביא אמנות שתוצג במרחב המארח שלהם, בשטח המחנה עצמו, בנוסף לתמיכה באמנות המוצבת במרחב הציבורי כפי שהיה בשנים הקודמות.

מידברן הקרוב יהיה הברן הראשון בעולם שתומך כלכלית באמנות במחנות הנושא, וזה ניסוי חדשני ומרגש שמטרתו לבדוק אם ניתן להעשיר כך את העיר, ואותנו, באמנות חדשנית ומסעירה - לצד תכנים שונים ומגוונים. ברצוננו ללמוד את אופן התמיכה המתאים לתהליך היצירה הייחודי של מחנות הנושא, ולדייק את דרכי העבודה שלנו, מתוך תקווה שבשנים הבאות נוכל להרחיב את תמיכתנו בהם ולהגדיל את מספר המענקים שניתנים ואת סכומם באופן משמעותי.

 

טופס הרישום לבקשה למענק ייפתח בתאריך:

6​/6/2021

המועד האחרון למילוי טופס הבקשה למענק הוא בתאריך:

6/7/2021

 

 

 

פרק ב'
אופי המענקים

1. המענקים יהיו בסכומים קבועים וידועים מראש כפי שהם מפורסמים במסמך זה. בדרך זו אנו מעוניינים לעודד את המחנות ליצור מתוך בטחון כלכלי ותכנון תקציבי ריאלי. 

1.1. מחנה נושא רשאי לבחור את גובה המענק שברצונו לבקש, בהתאם למדרגות שנקבעו, אך לא יוכל להגיש בקשה ליותר ממענק אחד. 

1.2. מדרגת המענק אינה יכולה להיות גבוהה יותר מסה"כ ההוצאות הצפויות שזכאיות להחזר, ותנתן בפועל רק בגין ההוצאות שהוצאו כפי שמפורט בסעיף 2 - החזרי ההוצאות שניתן לאפשר. 

1.3. הזכאות למענקים תיקבע ע"פ הציון הסופי הגבוה ביותר - בסדר יורד, בהתאם לנוהל הניקוד והקריטריונים, כפי שמפורט בפרק 2 - קריטריונים לקבלת מענקים.

1.4. בקשה שלא עברה את סף המינימום (76 נקודות) לא תהיה זכאית למענק.

1.5 סך כל המענקים בקול קורא זה הינם 10,000 ש"ח ע"פ החלוקה הבאה:

1.5.1. 8 מענקים בגובה 500 ש"ח.

1.5.2. 6 מענקים בגובה 1,000 ש"ח 

1.6. עקב לוח הזמנים הקצר - לא יהיה דיון נוסף על בקשות למענק או עירעור לאחר המועד האחרון להגשת בקשות.

2. מענקים יינתנו כהחזרי הוצאות בלבד - בהתאם לדרישת רשם העמותות ותקנות רשות המסים, המענקים יינתנו אך ורק כנגד חשבוניות מס ובהתאם לפריטים הזכאים להחזר הוצאות. 
 
אנא קראו סעיף זה בעיון רב כדי למנוע אי-נעימויות בהמשך.

2.1. החזרי הוצאות כן יינתנו על:
2.1.1. רכישת חומרי גלם ו/או עבודת הייצור של חומרי הגלם למיצב.
2.1.2. מתכלים (מסוריות, מקדחים וכד').
2.1.3. השכרת מחשבים, מקרנים, כלי עבודה וכד' למיצב.
2.1.4. הובלה ושינוע.
2.1.5. שימוש בצמ"ה.
2.1.6. מהנדס בטיחות, או כל אישור רגולטורי אחר שיידרש ע"י הפקת האירוע ויהיה באחריות מגיש הבקשה.
2.1.7. השכרת חלל/אזור עבודה לבניית המיצב בזמנים מוגדרים.
 
2.2. החזרי הוצאות לא יינתנו על:
2.2.1. רכישה ו/או השכרת מערכות הגברה וכלי תחבורה לרבות אופניים. 
2.2.2. רכישת מחשבים, מקרנים וכל מיכשור או ציוד קבע.
2.2.3. כח אדם, שכר עבודה לאמנים ו/או בעלי מקצוע וכיו"ב.
2.2.4 אש"ל.
2.2.5 תקציב למסיבות/גיוסי כספים.
2.2.6. מזון ושתייה
 
3. קבלת המענק מותנית בחתימה על על חוזה מחייב מול עמותת מידברן, כנדרש לפי חוק העמותות.
3.1. אנשים פרטיים יגישו רק את הקבלות על ההוצאות.
3.1.1. כל הקבלות חייבות להיות לכבוד "עמותת מידברן".
כל שם אחר לא יהיה קביל, ולא יאפשר קבלת החזר על ההוצאה האמורה.
3.1.2. בהתאם לדרישות חוק המיסוי, יש לשלוח את קבלות המקור על ההוצאות בדואר לכתובת שתמסר בהמשך.
3.2. עוסק מורשה או חברה בע"מ יגישו חשבנית מס אחת לכבוד מידברן על מלוא סכום ההחזר, בצירוף צילומי הקבלות. 
3.2.2. על כל הקבלות להיות על שם העוסק המורשה או החברה בע"מ בלבד.
  כל שם אחר לא יהיה קביל, ולא יאפשר קבלת החזר על ההוצאה האמורה.
3.2.2. יש לצרף בנוסף אישור ניכוי מס במקור, ואישור ניהול ספרים תקין. 
4. יש למלא את טופס הרישום במלואו עד ליום 4/7/2021 על מנת להיות זכאים לקבלת המענק, כולל:
4.1. השלמת רישום מחנה הנושא
4.2. מילוי מפורט של פרטי הבקשה למענק בטופס עצמו.
 
5. חובת תיעוד - על מבקש המענק לשלוח לקרן האמנות תמונות ו/או סרטונים של האמנות עבורה נתבקשה התמיכה, אשר מציגות אותו במרחב המארח של מחנה הנושא, ולכל הפחות - 3 צילומים בשעות היום ו- 3 צילומים בשעות הלילה. תיעוד זה הכרחי לצורך קבלת המענק בפועל לאחר האירוע.
6. נציגי קרן האמנות יקיימו סיורים בשטח בזמן האירוע, ויבחנו התאמה בין התכניות שהוגשו לתוצרים בפועל. עיקרי הבדיקה תעשה ברמת מידות המיצב, חומרי הגלם והנראות.
7. מועדי קבלות ההחזרים - 
7.1. דוחות סיכום שיוגשו עם כל המסמכים הנדרשים כאמור לעיל עד ליום 15/11/2021 - העברת המענק בגינם לחשבון המוטב תעשה
       לא יאוחר מיום 15/12/2021.
7.2. דוחות סיכום שיוגשו עם כל המסמכים הנדרשים כאמור לעיל  עד ליום 15/12/2021 - העברת המענק בגינם לחשבון המוטב
       תעשה לא יאוחר מיום 15/1/2022.
7.3. דוחות סיכום ומסמכים נדרשים אחרים לא יתקבלו לאחר 15/12/2021, ולא תתאפשר העברת כספי התמיכה למוטב בלעדיהם.
 
8. מבקשי המענקים נדרשים על פי חוק להצהיר על כל קרבה משפחתית שיש בינם לבין עובדים בשכר ומנהלי עמותת מידברן, מיום הקמתה ועד ליום מתן ההצהרה.

9. דרכי התקשרות - מערך התקשורת בכל תחום האמנות הוא באחריות וניהול של מחלקת תוכן של מידברן, והם יהיו בקשר שוטף עם קרן האומנות.
פרק ג'
הקריטריונים לַבְּחִירָה
 
מענק זה ניתן ע"י קרן האמנות עבור יצירה למרחב המארח של מחנות הנושא. ולכן תנתן עדיפות ליצירות אשר יעצימו את התוכן שהמחנה מייצר, את אופיו העיצובי ואת הרוח שהוא מגלם. 
 
מענקים יינתנו בהעדפה לאמנות חדשה שטרם נראתה באירועי ברן קודמים של עמותת מידברן, מתוך רצון למקסם את עושר היצירה, ובהתאמה לתמה שלנו - להיוולד מחדש. 
 
סף המינימום לזכאות למענק הוא 76 נקודות, על מנת להבטיח שכל אחד מארבעת הקריטריונים יקבל יחס שווה בתהליך הבחינה.
חזון - מה היא האמת שבוערת בך? (25 נקודות)
מבט צופה פני עתיד. החזון שעומד בבסיס היצירה צריך לשמר מתח ניגודי בין פשטות (מובן לכל) להשראה (מאפשר אימוץ נרחב ומספק הנעה). החזון הוא בגדר רעיון מארגן ומחולל ממנו מתחיל תהליך היצירה. על החזון לתאר את הרעיון, התפיסות הערכיות, הפילוסופיות, האמנותיות והחברתיות של היצירה . 

ניקוד מלא לסעיף זה יינתן להצגת חזון שמצביע על חיבור לאמת כלשהי שבוערת בך.
תארו את המפגש שאתם שואפים ליצור (25 נקודות)
אינטראקטיביות
אמנות אינטראקטיבית מכנסת סביבה חברה. היא מחוללת תפקידים. היא קוראת לנקיטת פעולות. היא מפנה את תשומת הלב אל העולם שמקיף אותנו. האמנות שנוצרת במידברן מייצרת מרחב חווייתי בו משתתפי האירוע הופכים לפעילים בתהליך היצירתי שלכן, ובכך - לשותפים פעילים ביצירה עצמה. מימוש מקסימלי של יצירה אינטראקטיבית יושלם כתוצאה ממעורבות גבוהה של המשתתפים.

אנו מאתגרות אתכן ליצור משהו שיעורר השראה, ייקרא למעורבות, ייניע להשתתפות, יציף שאלות, יבלבל, ישעשע, יפתה, יפתיע, יחולל, יסעיר וככלל - ישפיע על משתתפי האירוע. 
 
נראות
ישנם לכל הפחות שני זמני הצגה שונים מאוד בחוויה במידברן - היום והלילה. לכל אחד חוקים משלו. מתבקש לתת מחשבה לנראות המיצב, לתרומה שלו לפלאייה ולשמירה על סביבה בטוחה גם במשך היום באור השמש וגם בלילה בעזרת תאורה.
 
ניקוד מלא לסעיף זה יינתן להתייחסות מקיפה לכלל המרכיבים שמביאים לידי ביטוי את החזון. זה לא אומר שכל המרכיבים צריכים להיות דומיננטים במידה שווה, אך חשוב להתייחס בהצעה לכלל המימדים. במידה והיצירה לא באה לידי ביטוי בכלל המימדים, רצוי להתייחס להעדר של המרכיב החסר כחלק מהיצירה. 
התנהלות פיננסית (25 נקודות)
יכולת מימון
התנהלות פיננסית היא הבחינה עד כמה הצוות מוכן ומבין את המשמעויות הכלכליות של הבאת מיצב לפלאייה,  וגם היכולת לגייס כספים נוספים במידה ונדרש. 
 
בסעיף זה תבחן היכולת של הצוות לגייס את המשאבים הנדרשים להעמדת המיצב גם מבחינת נזילות תקציבית (באם יאושר המענק, הוא יועבר אליכם רק כחודשים לאחר האירוע, ורק בתנאי שעמדתם בכל התנאים). 
 
ניתן להגיש בקשה למענק כאשר התקציב עומד על גובה המענק או שהתקציב המוגש גבוה מגובה המענק וישנה יכולת מוכחת להשלמת התקציב באמצעים עצמאיים. 
 
ניהול תקציב
מחנה הנושא יתבקש להגיש תקציב מפורט לאחר קבלת הצעות מספקים. התקציב צריך להציג נתונים ריאליים, ולהיות תואם לפירוט הטכני שהוגש. 
 
בקשות למענק שלא יכללו תכנוני תקציב מפורטים, כלל לא ייבחנו
יש להותיר מחוץ לתקציב שנשלח אלינו את הדברים הבאים: 
שכר עבודה (לא של האמן ולא של בעלי מקצוע)
  • אש"ל.
  • רכישה של כלי עבודה.
  • אוכל לצוות.
  • תקציב למסיבות/גיוסי כספים. 
 
יש לכלול בתקציב:
  • חומרי גלם.
  • עלות עבודת הייצור של חומרי גלם.
  • מתכלים (מקדחים, מסוריות וכד').
  • שינוע היצירה.
 
ניקוד מלא לסעיף זה  יינתן עבור תקציב והתנהלות פיננסית מפורטות וריאליות.
״The Playa will provide״ לא תופס ללא הסתמכות עצמית רדיקלית מוכחת.
 
פוטנציאל מימוש (25 נקודות)
צוות
היכולות הספציפיות של הצוות והרקע הרלוונטי הדרוש לצורך בניית המיצב הספציפי. מובן שבשלב ראשוני של הגשת הבקשה למלגה יהיו צוותים שחסרים בהם יכולות מסיימות, ועל כן יש להעיד על היכולות החסרות ועל התכניות לגייס אנשים נוספים. 
תכנון העבודה
התכנית המקיפה כיצד תהפוך היצירה מרעיון - למיצב מוגמר, כולל התייחסות לפירוק ופינוי המיצב בסיום האירוע. יש לצרף שירטוטים, הדמיות, בחירת חומרים.
 
כאן ייבחנו לעומק תכניות הבנייה, ההקמה, השינוע, הפירוק והחשל"ש. 
אנא התייחסו בפרט לאתגרים שזוהו, ולשאלות שעדיין אין להן פיתרון.
 
גאנט
מהו לוח הזמנים של הפרויקט? לאירוע מידברן ישנו תזמון ספציפי וחשוב לנו שצוותי האמנות יעמדו בו. 
 
צוות שיודע לפרוס ולפרט מראש את המשימות שלו ומתי כל משימה אמורה להתבצע, הוא צוות שהסיכוי שלו לסיים את עבודת היצירה בזמן ולהגיע לאירוע עם יצירה גמורה כפי שתוכננה - הוא גבוה בהרבה!
 
ניקוד מלא לסעיף זה יינתן עבור הגשה שתתייחס לכל המרכיבים הכרוכים בתכנון והוצאה לפועל של יצירה, כמפורט לעיל. 
אחת ממטרות הקרן היא לאפשר לכמה שיותר יוצרים לקבל מענקים ובכך ליצור את גלריית האמנות הייחודית של מידברן. 
כלקח משנים קודמות, אנחנו מאושרים לחלוק אתכם תשובות מצויינות שמדגימות איך בקשת מענק במרחב הציבורי נראית
פרק ד'
המשך התהליך
29/5/2021
פרסום קול קורא (ללא פתיחת הטופס להגשות).
6/6/2021 
פתיחת טופס הרישום לתוכן, הכולל את פרק הבקשה למענק.
12/6/2021 19:00
מפגש שאלות ותשובות פתוח למחנות הנושא עם נציגי קרן האמנות, להסברים אודות המענקים. 
המפגש יתקיים בקומת הגג ברחוב יבנה 15, תל אביב.
TBD
מפגש עבודה עם נציגי מחלקת בטיחות - הסברים, שאלות ותשובות, וליווי פרטני במקרה הצורך.
6/7/2021
מועד אחרון להגשת בקשות למענקים - חלק המענק בטופס ייסגר.
18/7/2021
יישלחו במייל הודעות מענה פרטניות לכל מגיש בקשה על קבלה או אי-קבלה של המענק.
TBD
חתימה על חוזה עם העמותה. פרטים נוספים יימסרו בהמשך.
25-30/10/2021 מידברן 2021
נציגי הקרן יסיירו בשטח וייבחנו התאמה בין התוכניות שהוגשו לתוצר בשטח.
יש לצלם תמונות וסרטונים של היצירה, באיכות גבוהה ביום ובלילה.
TBD
פתיחת טופס סיום להגשת דו"ח החשבוניות וכלל המסמכים הנדרשים.

15/11/21 - דד ליין ראשון להגשת דוח סיכום (לינק יישלח בהמשך) כולל מסמכי מס כפי שנדרש בחוק.

העברת המענק לחשבון המוטב לא יאוחר מה 15/12/21 (בתנאי שהוגשו כל המסמכים הנדרשים).
15/12/21 - דד ליין אחרון להגשת דוח סיכום (לינק יישלח בהמשך) כולל מסמכי מס
כפי שנדרש בחוק.

העברת המענק לחשבון המוטב לא יאוחר מה 15/1/22 (בתנאי שהוגשו כל המסמכים הנדרשים).

 

*** בהתאם לדרישת רשם העמותות ידרשו המוטבים להצהיר על כל קרבה משפחתית שיש בינם לבין עובדים בשכר ומנהלי העמותה.

 
בהצלחה!
צוות קרן האמנות
bottom of page